Η Javascript πρέπει να είναι ενεργοποιημένη για να συνεχίσετε!

Δημοσιεύσεις


2013
Η ΛΟΓΙΑ ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΑ ΣΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΤΥΠΟ: ΔΕΙΚΤΗΣ ΙΔΕΟΛΟΓΙΚΗΣ Ή ΥΦΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗΣ; (με τις Μ. Κόλλια, Ά. Σοφίου, Τ. Φούρλαρη) [Άρθρα]

Ζητήματα Επικοινωνίας 16-17 (2013), σσ. 139-151.

https://language.ntlab.gr/