Η Javascript πρέπει να είναι ενεργοποιημένη για να συνεχίσετε!

Δημοσιεύσεις


2005
ΙΔΕΟΛΟΓΙΑ KAI ΓΛΩΣΣΑ [Βιβλία]

Αθήνα: Πατάκης, 2005.

Η μελέτη αυτή επιχειρεί να προσδιορίσει τις γλωσσικές ιδεολογίες μέσω ενός ορισμού των ιδεολογιών εν γένει· επιχειρεί δηλαδή να ορίσει τα επιμέρους μέσω του γενικού. Σκοπός της είναι η παρουσίαση εκείνων των πολύ γενικών αρχών που θα επέτρεπαν στον καθένα να διεξέλθει τη σχετική με τις ιδεολογίες και τη γλώσσα βιβλιογραφία επιχειρώντας τη σύνθεση που ταιριάζει στα επιστημονικά ενδιαφέροντα και στην κλίση του.

Γλώσσα συνημμένου: Ελληνικά Τύπος: Αρχείο PDF ΙΔΕΟΛΟΓΙΑ KAI ΓΛΩΣΣΑ
Ενημέρωση: 19-03-2020 16:58 - Μέγεθος: 245.85 KB
ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ [Άρθρα]
Επιστημονικό συμπόσιο Χρήσεις της γλώσσας (3-5 Δεκεμβρίου 2004), Εταιρεία Σπουδών Νεοελληνικού Πολιτισμού και Γενικής Παιδείας, Αθήνα 2005, σσ. 151-174.
Γλώσσα συνημμένου: Ελληνικά Τύπος: Αρχείο PDF ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ
Ενημέρωση: 08-04-2020 14:34 - Μέγεθος: 278.86 KB
https://language.ntlab.gr/