Η Javascript πρέπει να είναι ενεργοποιημένη για να συνεχίσετε!

Δημοσιεύσεις


1993
Η ΤΕΛΕΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ [Άρθρα]

Mελέτες για την ελληνική γλώσσα. Πρακτικά της 14ης ετήσιας συνάντησης του Tοµέα Γλωσσολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του A.Π.Θ. (27-29 Απριλίου 1993). Θεσσαλονίκη, 1993, σσ. 30-46.

Γλώσσα συνημμένου: Ελληνικά Τύπος: Αρχείο PDF Η ΤΕΛΕΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ
Ενημέρωση: 23-03-2020 17:28 - Μέγεθος: 2.25 MB
https://language.ntlab.gr/