Η Javascript πρέπει να είναι ενεργοποιημένη για να συνεχίσετε!

Δημοσιεύσεις


1995
ΑΚΡΟΑΤΗΡΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ [Άρθρα]

Διαβάζω Νο 348 (Ιανουάριος 1995), σσ. 182-188.

Γλώσσα συνημμένου: Ελληνικά Τύπος: Αρχείο PDF ΑΚΡΟΑΤΗΡΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
Ενημέρωση: 23-03-2020 17:18 - Μέγεθος: 149.37 KB
ΑΚΡΟΑΜΑΤΙΚΟΙ ΡΟΛΟΙ ΚΑΙ ΑΚΡΟΑΤΗΡΙΑ [Άρθρα]

Mελέτες για την ελληνική γλώσσα. Πρακτικά της 15ης ετήσιας συνάντησης του Tοµέα Γλωσσολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του A.Π.Θ. (11-14 Μαΐου 1994). Τιµητική προσφορά στον καθηγητή Μ. Σετάτο. Θεσσαλονίκη, 1995, σσ. 698-709.

Γλώσσα συνημμένου: Ελληνικά Τύπος: Αρχείο PDF ΑΚΡΟΑΜΑΤΙΚΟΙ ΡΟΛΟΙ ΚΑΙ ΑΚΡΟΑΤΗΡΙΑ
Ενημέρωση: 23-03-2020 17:20 - Μέγεθος: 216.07 KB
https://language.ntlab.gr/