Η Javascript πρέπει να είναι ενεργοποιημένη για να συνεχίσετε!

Δημοσιεύσεις


2014
ΜΜΕ ΚΑΙ ΓΛΩΣΣΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ [Άρθρα]

Jannis Androutsopoulos (επιμ.), Mediatization and Sociolinguistic Change, Berlin: de Gruyter, 2014, σσ. 395-426.

Γλώσσα συνημμένου: Αγγλικά Τύπος: Αρχείο PDF ΜΜΕ ΚΑΙ ΓΛΩΣΣΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ
Ενημέρωση: 20-03-2020 15:27 - Μέγεθος: 1.12 MB
2013
Η ΛΟΓΙΑ ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΑ ΣΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΤΥΠΟ: ΔΕΙΚΤΗΣ ΙΔΕΟΛΟΓΙΚΗΣ Ή ΥΦΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗΣ; (με τις Μ. Κόλλια, Ά. Σοφίου, Τ. Φούρλαρη) [Άρθρα]

Ζητήματα Επικοινωνίας 16-17 (2013), σσ. 139-151.

2012
Η ΛΟΓΟΚΛΟΠΗ ΩΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΗ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΑΣ [Άρθρα]

(δε)κατα 29 (2012), σσ. 54-58 / H. Γκρης, επιμ., Λογοκρισία και λογοκλοπή, Αθήνα: ΕΣΗΕΑ, 2012, σσ. 125-140.

Γλώσσα συνημμένου: Ελληνικά Τύπος: Αρχείο PDF Η ΛΟΓΟΚΛΟΠΗ ΩΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΗ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΑΣ
Ενημέρωση: 08-04-2020 14:22 - Μέγεθος: 446.05 KB
2010
ΕΞΟΡΙΣΤΟΙ ΣΤΗ ΓΛΩΣΣΑ: ΓΛΩΣΣΙΚΟΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ ΚΑΙ Η ΚΡΑΤΙΚΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ [Άρθρα]

ελελεύ (Οκτώβριος 2010), σσ. 54-58.

ΤΑ ΜΙΝΤΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΓΛΩΣΣΑ ΤΟΥΣ: ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΓΛΩΣΣΙΚΗΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΣΕ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΓΕΡΜΑΝΙΑ (με τον Jürgen Spitzmüller) [Άρθρα]

Ανακοίνωση στο συνέδριο με θέμα "Language Ideologies and Media Discourse: Texts, Practices, Policies" (University of Leeds, 5 Σεπτεμβρίου 2007), δημοσιεύτηκε στο Language Ideologies and Media Discourse: Texts, Practicies, Politics.

2009
"ΓΛΩΣΣΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ" ΜΕΤΑ ΤΟ "ΓΛΩΣΣΙΚΟ ΖΗΤΗΜΑ": ΤΑ ΝΕΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΤΗΣ ΚΟΙΝΗΣ ΝΕΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ [Άρθρα]

Alexandra Georgakopoulou και Michael Silk (επιμ.), "Standard Languages and Language Standards: Greek, Past and Present", London: Ashgate, 2009, σσ. 293-320.

ΠΑΡΑΛΛΗΛΕΣ ΜΟΝΟΓΛΩΣΣΙΕΣ: Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΗΣ ΜΕΙΟΝΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗ ΘΡΑΚΗ [Άρθρα]

Φ. Τσιμπιρίδου (επιμ.), Μειονοτικές και μεταναστευτικές εμπειρίες: Βιώνοντας την "κουλτούρα του κράτους", Αθήνα: Κριτική, 2009, σσ. 121-149.

2008
ΛΟΥΚΑΣ ΤΣΙΤΣΙΠΗΣ (1946 - 2008) [Άρθρα]

Διαβάστηκε στο συνέδριο "Ευρωπαϊκό έτος διαπολιτισμικού διαλόγου: Συνομιλώντας με τις γλώσσες πολιτισμούς" (Α.Π.Θ., 12 Δεκεμβρίου 2008)

Γλώσσα συνημμένου: Ελληνικά Τύπος: Αρχείο PDF ΛΟΥΚΑΣ ΤΣΙΤΣΙΠΗΣ (1946 - 2008)
Ενημέρωση: 20-03-2020 16:18 - Μέγεθος: 146.97 KB
VERS UNE THÉORIE PERFORMATIVE DU PURISME [Άρθρα]

Laurence Rosier (éd.), "Nouveaux regards sur le purisme", Le français moderne, 76e année, No 1 (2008), pp. 38-50.

Γλώσσα συνημμένου: Γαλλικά Τύπος: Αρχείο PDF VERS UNE THÉORIE PERFORMATIVE DU PURISME
Ενημέρωση: 20-03-2020 16:25 - Μέγεθος: 382.42 KB
2006
ΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΩΣ ΞΕΝΗ ΓΛΩΣΣΑ: ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ [Άρθρα]

Εφαρμοσμένη Γλωσσολογία / JAL 22 (2006), σσ. 37-88.

2005
ΙΔΕΟΛΟΓΙΑ KAI ΓΛΩΣΣΑ [Βιβλία]

Αθήνα: Πατάκης, 2005.

Η μελέτη αυτή επιχειρεί να προσδιορίσει τις γλωσσικές ιδεολογίες μέσω ενός ορισμού των ιδεολογιών εν γένει· επιχειρεί δηλαδή να ορίσει τα επιμέρους μέσω του γενικού. Σκοπός της είναι η παρουσίαση εκείνων των πολύ γενικών αρχών που θα επέτρεπαν στον καθένα να διεξέλθει τη σχετική με τις ιδεολογίες και τη γλώσσα βιβλιογραφία επιχειρώντας τη σύνθεση που ταιριάζει στα επιστημονικά ενδιαφέροντα και στην κλίση του.

Γλώσσα συνημμένου: Ελληνικά Τύπος: Αρχείο PDF ΙΔΕΟΛΟΓΙΑ KAI ΓΛΩΣΣΑ
Ενημέρωση: 19-03-2020 16:58 - Μέγεθος: 245.85 KB
ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ [Άρθρα]
Επιστημονικό συμπόσιο Χρήσεις της γλώσσας (3-5 Δεκεμβρίου 2004), Εταιρεία Σπουδών Νεοελληνικού Πολιτισμού και Γενικής Παιδείας, Αθήνα 2005, σσ. 151-174.
Γλώσσα συνημμένου: Ελληνικά Τύπος: Αρχείο PDF ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ
Ενημέρωση: 08-04-2020 14:34 - Μέγεθος: 278.86 KB
2004
Ο ΣΧΕΤΙΚΙΣΜΟΣ ΣΤΗ ΓΛΩΣΣΙΚΗ ΙΔΕΟΛΟΓΙΑ: ΑΝΑΦΟΡΑ ΣΤΑ ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΓΛΩΣΣΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ [Άρθρα]

Journal of Modern Greek Studies 22.2 (2004), σσ. 173-206.

2003
ΓΛΩΣΣΙΚΗ ΙΔΕΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ: Η ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΣΤΑ ΜΕΙΟΝΟΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΤΗΣ ΘΡΑΚΗΣ [Άρθρα]
Μελέτες για την ελληνική γλώσσα, 23 (2003), σσ. 277-288.
LE PURISME DE LA LANGUE ET LA LANGUE DU PURISME [Άρθρα]

PhiN [Philologie im Netz] 24 (2003), σσ. 1-26.

Γλώσσα συνημμένου: Γαλλικά Τύπος: Αρχείο PDF LE PURISME DE LA LANGUE ET LA LANGUE DU PURISME
Ενημέρωση: 08-04-2020 13:56 - Μέγεθος: 252.16 KB
ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΩΣ ΞΕΝΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ [Άρθρα]

Σύγχρονες Τάσεις στην Ελληνική Γλωσσολογία: Μελέτες αφιερωµένες στην Ειρήνη Φιλιππάκη-Warburton, Αθήνα: Πατάκης, 2003, σσ. 87-107

Γλώσσα συνημμένου: Ελληνικά Τύπος: Αρχείο PDF ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΩΣ ΞΕΝΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ
Ενημέρωση: 08-04-2020 14:41 - Μέγεθος: 328.75 KB
2002
ΚΟΙΝΗ ΓΛΩΣΣΑ ΚΑΙ ΔΙΑΛΕΚΤΟΣ: ΤΟ ΖΗΤΗΜΑ ΤΗΣ «ΓΛΩΣΣΙΚΗΣ ΔΙΜΟΡΦΙΑΣ» ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ [Άρθρα]

Νέα Εστία, τόµος 151ος, τεύχος 1745 (Μάιος 2002), σσ. 898-928.

ΔΥΟ ΑΡΧΕΣ ΤΗΣ ΓΛΩΣΣΙΚΗΣ ΙΔΕΟΛΟΓΙΑΣ [Άρθρα]

Δευκαλίων 20/1 (Ιούνιος 2002), σσ. 5-19.

Γλώσσα συνημμένου: Ελληνικά Τύπος: Αρχείο PDF ΔΥΟ ΑΡΧΕΣ ΤΗΣ ΓΛΩΣΣΙΚΗΣ ΙΔΕΟΛΟΓΙΑΣ
Ενημέρωση: 23-03-2020 16:33 - Μέγεθος: 267.59 KB
UNE PHILOSOPHIE PRE-SCIENTIFIQUE DU LANGAGE [Άρθρα]

Recherches en linguistique grecque : Actes de 5e Colloque International de Linguistique Grecque, Sorbonne (13-15 septembre 2001), ed. Ch. Clairis. Paris : L' Harmattan, 2002, τ. 2, σσ. 107-110.

Γλώσσα συνημμένου: Γαλλικά Τύπος: Αρχείο PDF UNE PHILOSOPHIE PRE-SCIENTIFIQUE DU LANGAGE
Ενημέρωση: 23-03-2020 16:44 - Μέγεθος: 103.88 KB
2001
ΟΙ ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΕΣ ΣΤΗΛΕΣ ΣΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΤΥΠΟ [Άρθρα]

Εφαρµοσµένη Γλωσσολογία 17 (2001), σσ. 49-68.

Γλώσσα συνημμένου: Ελληνικά Τύπος: Αρχείο PDF ΟΙ ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΕΣ ΣΤΗΛΕΣ ΣΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΤΥΠΟ
Ενημέρωση: 23-03-2020 16:54 - Μέγεθος: 335.79 KB
ΔΗMΟΣΙΕΥMΑΤΑ ΤΟΥ ΤΥΠΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΓΛΩΣΣΑ [Άρθρα]

Δηµοσιογραφία και γλώσσα (Πρακτικά συνεδρίου, 15-16 Απριλίου 2000), Αθήνα: Μορφωτικό Ίδρυµα της Ενώσεως Συντακτών Ηµερησίων Εφηµερίδων Αθηνών, 2001, σσ. 85-16.

Γλώσσα συνημμένου: Ελληνικά Τύπος: Αρχείο PDF ΔΗMΟΣΙΕΥMΑΤΑ ΤΟΥ ΤΥΠΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΓΛΩΣΣΑ
Ενημέρωση: 23-03-2020 17:05 - Μέγεθος: 481.32 KB
1997
Ο ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ Η ΓΛΩΣΣΑ ΤΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ [Άρθρα]

Σύγχρονα Θέµατα 62 (Ιανουάριος-Μάρτιος 1997), σσ. 79-91.

Γλώσσα συνημμένου: Ελληνικά Τύπος: Αρχείο PDF Ο ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ Η ΓΛΩΣΣΑ ΤΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ
Ενημέρωση: 23-03-2020 17:11 - Μέγεθος: 295.54 KB
1996
"Η ΓΛΩΣΣΙΚΗ ΔΙΜΟΡΦΙΑ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ" [Άρθρα]

("ΙΣΧΥΡΕΣ"-"ΑΣΘΕΝΕΙΣ" ΓΛΩΣΣΕΣ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ: ΟΨΕΙΣ ΤΟΥ ΓΛΩΣΣΙΚΟΥ ΗΓΕΜΟΝΙΣΜΟΥ, Πρακτικά ημερίδας, 25 Απριλίου 1996), Θεσσαλονίκη: ΚΕΓ, 121-128
(αναδημοσιευμένο στο περ. Ο Πολίτης 27 (1996), 42-44).

Γλώσσα συνημμένου: Ελληνικά Τύπος: Αρχείο PDF "Η ΓΛΩΣΣΙΚΗ ΔΙΜΟΡΦΙΑ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ"
Ενημέρωση: 23-03-2020 17:14 - Μέγεθος: 2.35 MB
1995
ΑΚΡΟΑΤΗΡΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ [Άρθρα]

Διαβάζω Νο 348 (Ιανουάριος 1995), σσ. 182-188.

Γλώσσα συνημμένου: Ελληνικά Τύπος: Αρχείο PDF ΑΚΡΟΑΤΗΡΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
Ενημέρωση: 23-03-2020 17:18 - Μέγεθος: 149.37 KB
ΑΚΡΟΑΜΑΤΙΚΟΙ ΡΟΛΟΙ ΚΑΙ ΑΚΡΟΑΤΗΡΙΑ [Άρθρα]

Mελέτες για την ελληνική γλώσσα. Πρακτικά της 15ης ετήσιας συνάντησης του Tοµέα Γλωσσολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του A.Π.Θ. (11-14 Μαΐου 1994). Τιµητική προσφορά στον καθηγητή Μ. Σετάτο. Θεσσαλονίκη, 1995, σσ. 698-709.

Γλώσσα συνημμένου: Ελληνικά Τύπος: Αρχείο PDF ΑΚΡΟΑΜΑΤΙΚΟΙ ΡΟΛΟΙ ΚΑΙ ΑΚΡΟΑΤΗΡΙΑ
Ενημέρωση: 23-03-2020 17:20 - Μέγεθος: 216.07 KB
1994
ΤΡΟΠΟΙ ΤΟΥ ΛΕΓΕΙΝ: ΣΗΜΑΣΙΟΛΟΓΙΑ ΤΩΝ ΑΙΣΘΗΤΙΚΩΝ ΕΚΦΡΑΣΕΩΝ [Βιβλία]

(διδακτορική διατριβή)

1993
Η ΤΕΛΕΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ [Άρθρα]

Mελέτες για την ελληνική γλώσσα. Πρακτικά της 14ης ετήσιας συνάντησης του Tοµέα Γλωσσολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του A.Π.Θ. (27-29 Απριλίου 1993). Θεσσαλονίκη, 1993, σσ. 30-46.

Γλώσσα συνημμένου: Ελληνικά Τύπος: Αρχείο PDF Η ΤΕΛΕΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ
Ενημέρωση: 23-03-2020 17:28 - Μέγεθος: 2.25 MB
https://language.ntlab.gr/